Anti aging wellness központ hudson marshall

Rechnitzer János DSc. Darabos Ferenc PhD. Eiseley, L. Édesvíz Kiadó, Budapest p. Az érintett turisztikai termék az egészségturizmus. Mivel hazánk kiváló geotermikus adottságokkal rendelkezik, és a turizmus egyik legrégebbi formája Magyarországon a fürdőlátogatás, ezért jelen kutatómunka az egészségturizmus azon szeletére koncentrál, amelynek kínálatában a termál- és gyógyvizeink kapják a fő hangsúlyt.

Az egészségturizmus sajátosságainak következtében szerteágazó terminológiai és szolgáltatási rendszerrel jellemezhető.

anti aging wellness központ hudson marshall

Az ismertetőjegyek szintetizálásaként anti aging házi gyógymódok a pattanásokra új fogalmi keretet határozok meg: az egészségügy és a turizmus szolgáltatásainak igénybevételi arányán, és a test-lélek-szellem egységén alapuló egészségturizmus spektrumát, valamint a négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus Printz- Markó-féle modelljeit.

A két új modellrendszer kialakításához az értekezés ismerteti az egészségturizmus nemzetközi és magyarországi elméleti hátterét. Az egyes megközelítések harmonizálásaként felvázolom az egészségturizmus értelmezéséhez kapcsolódó elméleti keretet, és megvizsgálom a Printz-Markó-féle modellek alkalmazhatóságát.

A magyarországi fürdőlétesítmények gazdasági, társadalmi, kulturális hatásait a hazai egészségturizmus meghatározó kutatói és gyakorlati szakemberei körében lebonyolított mélyinterjúk eredményei alapján elemzem. A kutatómunka során primer és szekunder vizsgálatokkal ismertetem az egészségturizmus nemzetközi és hazai célcsoportjainak jellemzőit és a trendeket.

Ezt kiegészítve az egészségturizmus területén tevénykedő szakemberekkel lebonyolított mélyinterjúkkal, meghatározásra kerülnek a fürdő ár-érték aránymutató lehetséges elemei.

Explorar E-books

A kutatásomat meghatározó másik fő fogalomkör a klaszter. A klaszter terminológiájához, valamint a turizmus, az egészségturizmus területén szerveződött klaszterekhez kapcsolódó szakirodalmi feldolgozás révén arra a következtetésre jutottam, hogy a globalizáció hatására felértékelődnek a különböző együttműködési formák a piaci szereplők között, és felértékelődik a regionális versenyképesség, amit a lokális szintű egyediségek erősítenek.

Tehát a globalizáció erősíti a lokalizációt.

anti aging wellness központ hudson marshall

Ebből kifolyólag a jövő útja az olyan globális gondolkodásmód, amely lokális cselekvést igényel, és megalapozza a glokális szemléletmódot. A klaszterekbe történő szerveződés magában hordozza a glokalitást. A klaszterek nagy jelentőséggel rendelkeznek a regionális versenyképességben. A termálvízre épülő tradícióját Nyugat-Európa egészségturisztikai irányzataihoz igazította, és összefogott, regionálisnak mondható marketingtevékenységgel nyitott a működési területén belül, majd európai uniós együttműködéssel, szövetséggel a fő turisztikai küldőterületek felé.

A PANTERM iránti kutatói érdeklődésem hátterében áll, hogy hazánkban ez a klaszter szerveződött elsőként a turizmus területén ben, és jelenleg is működik.

anti aging wellness központ hudson marshall

A tervezési-statisztikai régió területe eltér a turisztikai régió területétől. Értekezésemben a klaszterek mint az egészségturizmus innovatív fejlődési lehetőségei, versenyképességi tényezői kerülnek előtérbe. Az egyes kapcsolódási pontok jelentik a Kim és Wicksvalamint a Printz-Markó-féle modellek hazai rendszerbe történő adaptálását.

Categorias

Az egészségturizmus mentén szerveződött klaszterek hozzájárulnak az egészségturizmus rendszerének komplex megismeréséhez.

Munkahipotéziseim igazolásához vagy elvetéséhez az egészségturizmushoz kapcsolódó elméleti eredményeimet teszteltem a PANTERM anti aging wellness központ hudson marshall vonatkozásában.

anti aging wellness központ hudson marshall

Fürdővendég kérdőívet és mélyinterjúkat bonyolítottam le a Kim és Wicks-féle turizmus klaszter modell és a termálklaszterek jellemzői alapján. Kutatási eredményeim elsősorban az egészségturizmus rendszerezésében hasznosíthatóak, de gyakorlati összefüggésben például a fürdő ár-érték aránymutató, a fürdőlétesítmények és a termál egészségturisztikai klaszterek továbbgondolásában is eredménnyel szolgálhatnak. Hálásan köszönöm témavezetőmnek, Darabos Ferenc docensnek, valamint a Doktori Iskola vezetőjének Rechnitzer János professzornak tudományos és emberi támogatásukat.

Hálásan köszönöm a mélyinterjúban résztvevő klasztermenedzserek és egészségturisztikai szakemberek türelmét, közreműködését.

Hálásan köszönöm a kérdőívemben való aktív közreműködést a válaszadóknak. Hálával tartozom Családomnak megértésükért, türelmükért, támogatásukért. A H1 munkahipotézist a nemzetközi és a hazai tudományos és szakmai szakirodalom áttanulmányozásával, elemző értékelésével vizsgáltam; és ezek alapján fogalmaztam meg következtetéseimet, dolgoztam ki modelljeimet a klaszterek mag erőforrásaihoz és a vonzerőkhöz illesztve.

H2: A magyarországi egészségturizmust jellemző keresleti igények értelmében az egészségturizmus célcsoportjait meghatározó korosztály-szolgáltatás mátrix rendszer új szegmenssel egészül ki. A H2 munkahipotézist a Budai és Székács-féle korosztály-szolgáltatás mátrix áttanulmányozásával és a kapcsolódó fürdővendég kérdőív leíró statisztikai elemzésével vizsgáltam, amely a klasztermodell keresleti feltételeihez kapcsolódik.

Kategóriák

H3: A meghatározott termálklaszter fürdőlétesítménnyel rendelkező tagjai összehasonlíthatók ár-érték arány szempontjából. Összehasonlíthatóságuk révén alkalmazható a fürdő ár-érték aránymutató. A fürdővendégek fürdőlátogatási motivációiban a komplex árelőny a legmeghatározóbb tényező.

A H3 munkahipotézist a kutatásomhoz kapcsolódó fürdővendég kérdőív leíró statisztikai elemzésével, t-tesztjével, a Fürdő Védjegy Minősítés figyelembevételével, egészségturisztikai szakemberek körében lebonyolított mélyinterjúk készítésével, illetve azok értékelésével vizsgáltam; és vontam le belőlük a következtetéseimet a klasztermodell anti aging wellness központ hudson marshall determinánsához.

anti aging wellness központ hudson marshall

A meghatározott munkahipotéziseimet a Kim és Wicks-féle globális versenyképességhez kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési modellhez illesztem. A kutatás módszertana Fő kutatási területem a vízbázisú egészségturizmus vizsgálata és a szakmai együttműködésekben, klaszterekben rejlő lehetőségek feltárása, amely az innováció egyik mozgatórugója.

Mondhatni, ereimben vér helyett termál- gyógyvíz csordogál.

Mivel Édesapám a mosonmagyaróvári fürdő vezetésében működött közre ezért beleláttam a fürdő müködésének mindennapjaiba. Megtapasztaltam a vendégproblémák kezelését, csőtörés és egyéb üzemeltetési nehézségek megoldási lehetőségeit. Tagja vagyok a Magyar Hidrológiai Társaság Balneotechnikai szakosztályának.